header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 64/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Van 11 juli tot 15 september 2018 zullen de vaartuigen MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geoexplorer wetenschappelijk onderzoek verrichten voor de kust van Suriname op vijftien locaties op een afstand van maximaal negentien nautische mijl (19 nm) vanuit de kust. De locaties bevinden zich in het gebied tussen de monding van de Suriname- en de Corantijnrivier waarvan de coördinaten zijn aangegeven in de onderstaande tabel:

WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
1  06°09’.63 N 055°16’.11 W
2  06°10’.43 N 055°06’.97 W
3  06°09’.52 N 055°27’.09 W
4  06°13’.31 N 055°54’.27 W
5  06°08’.35 N 056°00’.85 W
6  06°10’.54 N 055°45’.61 W
7  06°07’.94 N 055°39’.34 W
8  05°58’.89 N 056°07’.31 W
9  06°13’.54 N 056°09’.46 W


WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
10  06°09’.65 N 056°53’.11 W
11  06°08’.42 N 057°01’.95 W
12  06°10’.60 N 056°00’.85 W
13  06°09’.90 N 055°02’.14 W
14  06°13’.74 N 055°11’.06 W
15  06°05’.99 N 056°40’.09 W

Vaartuigen dienen een veilige afstand van tenmisnte vier kilometer (4 km) van de locaties te houden.

Let wel!
MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geoexplorer zullen tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zullen de relevante tekens vertonen.

De communicatie geschiedt alsvolgt:
• MS Lady Lee op VHF kanalen 16 & 12
• MS Maria Jose II op VHF kanaal 16 en HF-8297.0
• MS Geoexplorer op VHF kanaal 16

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.64/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH

From July 11th until September 15th, 2018 the survey vessels MV Lady Lee, MV Maria Jose II and MV Geoexplorer will conduct a scientific survey off the coast of Suriname on fifteen locations at a maximum distance of nineteen nautical miles (19 nm) from the coast. The locations are in the area between the entrances of the Suriname River and the Corantijn River. The coordinates of the locations are:

                  WGS 84
     Latitude (N) Longitude(W)
1  06°09’.63 N 055°16’.11 W
2  06°10’.43 N 055°06’.97 W
3  06°09’.52 N 055°27’.09 W
4  06°13’.31 N 055°54’.27 W
5  06°08’.35 N 056°00’.85 W
6  06°10’.54 N 055°45’.61 W
7  06°07’.94 N 055°39’.34 W
8  05°58’.89 N 056°07’.31 W
9  06°13’.54 N 056°09’.46 W


                 WGS 84
      Latitude (N) Longitude(W)
10  06°09’.65 N 056°53’.11 W
11  06°08’.42 N 057°01’.95 W
12  06°10’.60 N 056°00’.85 W
13  06°09’.90 N 055°02’.14 W
14  06°13’.74 N 055°11’.06 W
15  06°05’.99 N 056°40’.09 W

Vessels are required to keep a safe distance of at least four kilometers (4 km) from the locations.

Notice!
During the operation MV Lady Lee, MV Maria Jose II and MV Geoexplorer will be restricted in maneuverability and will display the relevant character.

The communication is as follows:
• MV Lady Lee : VHF Channel.16 & 12
• MV Maria Jose : VHF Channel 16, HF-8297.0
• MV Geoexplorer : VHF Channel 16

All ships are requested to take notice of the above mentioned.