header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.80/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 18 en 19 augustus 2018 zal het vaartuig Staatsolie IV vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 18 augustus 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 19 augustus 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.80/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 18th and 19th of August 2018 the vessel Staatsolie IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 18th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On August 19th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.79/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WIJZIGING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Met referte aan BaZ NO.64/2018T, betreffende het wetenschappelijk onderzoek door de vaartuigen MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geo explorer voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de periode van uitvoering van de werkzaamheden is gewijzigd naar 14 augustus tot en met 10 oktober 2018.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.79/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH PERIOD CHANGED

With reference to NtM No.64/2018T, regarding the scientific research by the vessels MV Lady Lee, MV Maria Jose II and MV Geo explorer off the coast of Suriname, the public is informed that the period of execution of the research has been changed to August 14th until October 10th, 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 78/2018P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2215
MAROWIJNERIVIER
VERBODEN ANKERGEBIED

Eén onderwatertelecommunicatiekabel bevindt zich in het gebied tussen Albina en Saint Laurent in de Marowijnerivier. Het gebied dat is aangegeven door de onderstaande posities wordt hierdoor tot “verboden ankergebied” verklaard.

WGS ‘84      Latitude           Longitude
A               05° 31'.225 N    054° 02'.401 W
B               05° 30'.402 N    054° 01'.715 W
C               05° 30'.430 N    054° 01'.455 W
D               05° 31'.322 N    054° 02'.219 W

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.78/2018P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2215
MAROWIJNE RIVER
NO ANCHORING AREA

There is one submarine telecommunication cable located in the area between Albina and Saint Laurent in the Marowijne River. The area, indicated by the following positions, is hereby declared as “no anchoring area”.

WGS ‘84      Latitude          Longitude
A              05° 31'.225 N   054° 02'.401 W
B              05° 30'.402 N   054° 01'.715 W
C              05° 30'.430 N   054° 01'.455 W
D              05° 31'.322 N   054° 02'.219 W

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.77/2018P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2766
CORANTIJNRIVIER
VERBODEN ANKERGEBIED

Twee onderwatertelecommunicatiekabels bevinden zich in het gebied tussen Springland en Bluffpunt in de Corantijnrivier. Het gebied dat is aangegeven door de onderstaande posities wordt hierdoor tot “verboden ankergebied” verklaard.

WGS ‘84     Latitude          Longitude
A              05° 54.976'N    057° 08.380'W
B              05° 54.331'N    057° 08.171'W
C              05° 55.721'N    057° 04.558'W
D              05° 55.977'N    057° 04.467'W

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.77/2018P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART2766
CORANTIJN RIVER
NO ANCHORING AREA

There are two submarine telecommunication cables located in the area between Springland and Bluffpunt in the Corantijn River. The area, indicated by the following positions, is hereby declared as “no anchoring area”.

WGS ‘84      Latitude          Longitude
A               05° 54.976'N   057° 08.380'W
B               05° 54.331'N   057° 08.171'W
C               05° 55.721'N   057° 04.558'W
D               05° 55.977'N   057° 04.467'W

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.76/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 12 en 13 augustus 2018 zal het vaartuig Staatsolie IV vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 12 augustus 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 13 augustus 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.76/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 12th and 13th of, August 2018 the vessel Staatsolie IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 12th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On August 13th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.73/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIEBORINGEN

Met referte aan BaZ No. 61/2018T, betreffende wijziging exploratieboringen naar ankering van het boorvaartuig ENSCO DS-12, wordt ter algemene kennis gebracht dat het boorvaartuig van 10 augustus tot 15 oktober 2018 exploratieboringen op de boorlocatie 08° 08’.623N - 055° 59’.399’W (WGS 84) zal verrichten.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste vijfhonderd (500) meters van ENSCO DS-12 te houden.
De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn MV Kudu, MV Springbok en MV Gemsbok.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via de kanalen 67 en 16.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van vijfhonderd (500) meters van de boorlocatie.
• De ENSCO DS-12 is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.73/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
EXPLORATION DRILLING OPERATION

With reference to NtM No. 61/2018T, regarding research drilling changed to anchorage of the offshore drillship ENSCO DS-12, the public is informed that the drillship will be conducting exploration drilling from August 10th until October 15th, 2018 at the drilling location
08° 08’.623N - 055° 59’.399’W (WGS 84)

In connection with the safety of shipping and other water users, vessels are requested to keep a safe distance of five hundred (500) meters of ENSCO DS-12.
The Offshore Support Vessels (OSV) that will assist during the operations are: MV Kudu, MV Springbok and MV Gemsbok

Please note:
• Communication is through the channels 67 and 16.
• There is a SAFETY ZONE of five hundred (500) meters from the drilling site.
• ENSCO DS-12 is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.75/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WIJZIGING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK


Met referte aan BaZ NO.64/2018T, betreffende het wetenschappelijk onderzoek door de vaartuigen MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geo explorer voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de uitvoering van de werkzaamheden zijn gewijzigd naar 8 augustus tot en met 1 oktober 2018.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.75/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH PERIOD CHANGED


With reference to NtM No.64/2018T, regarding the scientific research by the vessels MS Lady Lee, MS Maria Jose II and MS Geo explorer off the coast of Suriname, the public is informed that the execution of the research has been changed to August 8th until October 1st 2018 .

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.74/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 9 en 10 augustus 2018 zal het vaartuig Staatsolie IV vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 9 augustus 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 10 augustus 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.74/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 9th and 10th of August 2018 the vessel Staatsolie IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 9th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On August 10th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.
 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.72/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCAKANAAL
GEZONKEN BOOT

In het Saramaccakanaal is een boot gezonken in de positie 05° 47’.799N - 55° 09’.965W.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

NOTICE TO MARINERS NO.72/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA CHANNEL
SUNKEN VESSEL

In the Saramacca channel a vessel has sunk at the position 05° 47’.799N - 55° 09’.965W.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area mentioned above with caution.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.71/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 27 en 28 juli 2018 zal het vaartuig CARIBBEAN TRADER vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 27 juli 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven. 
2. Op 28 juli 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.71/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 27th and 28th of July 2018 the vessel CARIBBEAN TRADER shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows: 
1. On July 27th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On July 28th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.70/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WIJZIGING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Met referte aan BaZ No.64/2018T, betreffende het wetenschappelijk onderzoek door de vaartuigen MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geo explorer voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de uitvoering van de werkzaamheden zijn gewijzigd naar 27 juli tot en met 11 september 2018.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.70/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH PERIOD CHANGED

With reference to NtM No.64/2018T, regarding the scientific research by the vessels M/V Lady Lee, M/V Maria Jose II and M/V Geo explorer off the coast of Suriname, the public is informed that the execution of the research has been changed to July 27th until September 11th 2018 .

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.69/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIEBORINGEN

Met referte aan BaZ No.61/2018T, betreffende exploratieboringen door het boorvaartuig ENSCO DS-12, wordt ter algemene kennis gebracht dat het boorvaartuig van 25 juli tot 27 juli 2018 op locatie 07° 52’.3N - 055° 24’.3’W (WGS 84) apparatuur in diep water zal testen.

De Offshore Supply Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn: MS Kudu, MS Springbok en MS Gemsbok.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via de kanalen 16 en 67.
• De ENSCO DS-12 is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.69/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
EXPLORATION DRILLING OPERATION

With reference to NtM No.61/2018T, regarding research drilling of the offshore drillship ENSCO DS-12, the public is informed that the drillship will test equipment in deep water from the 25th until the 27th of July 2018 at location 07° 52’.3N - 055° 25’.3’W (WGS 84).

The Offshore Supply Vessels (OSV) that will assist during the operations are: MV Kudu, MV Springbok and MV Gemsbok

Please note:
• Communication is through the channels 16and 67.
• ENSCO DS-12 is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.68/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 21 en 22 juli 2018 zal het vaartuig SUDKAP vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 21 juli 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 22 juli 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.68/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 21st and 22nd of July 2018 the vessel SUDKAP shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 21st, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On July 22nd, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.67/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN

Van 14 tot en met 17 juli 2018 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “De Molen” baggerwerkzaamheden plaatsvinden met het vaartuig Elbe.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

        Latitude             Longitude
A   05° 47’.730 N   055° 09’.729 W
B   05° 47’.708 N   055° 09’.733 W
C   05° 47’.636 N   055° 09’.706 W
D   05° 47’.622 N   055° 09’.689 W

Er zal gebaggerd worden met een hopper zuiger geassisteerd door een ponton, die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het baggervaartuig zal het gebaggerd materiaal vervolgens dumpen aan de westelijke zijde van de monding van de Surinamerivier buiten de vaargeul tijdens Laag Water Springtij (LWS).

De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig Elbe zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.67/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES DE MOLEN

From July 14th untill July 17th, 2018 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of "De Molen" with the vessel Elbe.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

            Latitude            Longitude
A    05° 47’.730 N    055° 09’.729 W
B    05° 47’.708 N    055° 09’.733 W
C    05° 47’.636 N    055° 09’.706 W
D    05° 47’.622 N    055° 09’.689 W

Dredging will be done with a suction hopper dredger assisted by a pontoon, which will suck the dredged material from the river bottom. The dredger will dump the dredged material on the western side of the entrance of the Suriname River outside the navigation channel during Low Water Springtide (LWS).

The operations will take place around the clock (24 hours). The vessel Elbe will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 66 /2018P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2766
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N1 VERVANGEN

Met referte aan BaZ no.62/2018T, betreffende het beschadigde baken N1, wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken vervangen is door een rode boei N1 op onder vermelde positie:

Naam   Positie in datum: WGS‘84         Kleur   Karakter    Type
N1        05° 58’.184N – 057° 0’.980W   Rood   FI.R.3s        Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO. 66 /2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2766
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N1 REPLACED

With reference to NtM no.62/2018T, regarding the damaged beacon N1, the public is hereby informed that the beacon is replaced by buoy N1 in the position mentioned below:

Name   Position in datum: WGS‘84      Colour   Character   Type
N1         05° 58’.184N – 057° 0’.980W  Red        FI.R.3s        Buoy

All ships are requested to take notice of the above mentioned.