header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.08/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
PARARIVIER– MARINE TRAP
10 KM ZWEMMARATHON
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zondag 10 februari 2019 zal een 10 km Open Water Event in de Surinamerivier worden gehouden.

De start is in de omgeving van de Pararivier (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) en de finish is bij de “Marine Trap” te Paramaribo.

Voor het evenement zullen twee markeringen met lichtkarakter Fl(2)6s worden geplaatst:
1. Gele boei nabij EBS steiger (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W) en
2. Gele boei bij de Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W).

De zwemmers worden begeleid door de volgboot Pasisi, de Maritieme Politie en vrijwilligers.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

Bovenvermeld gebied zal van 11:00 uur tot 15:30 uur tijdelijk gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.08/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
PARARIVER – MARINETRAP
10 KM OPEN WATER EVENT
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Sunday February 10th, 2019, a 10 km Open Water Event will be held in the Suriname River.

The starting point is at Para River (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) and the finish is at the “Marine Trap” in Paramaribo.

For this event, two marks with light characteristics Fl(2)6s will be placed:
1. Yellow buoy near EBS jetty (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W) and
2. Yellow buoy at the Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W).

Swimmers will be escorted by the vessel Pasisi, the Maritime Police and volunteers.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping between 11.00 PM – 15:30 AM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.