header image

Bemanningslijst formulier

Bemanningslijst voor vissersvaartuigen

Dit document wordt vertrekt in overeenstemming met artikel 15 lid 1 sub a. van de "zeevisserijwet 1980 (S.B. 1980) no.144)".


(This document is issued in accordance with the provisions under article 15 paragraph 1 sub a. of the "Sea fishery Act 1980 (S.B. 1980 no.144)".

Datum (Paramaribo,.............. ,20..)(*)
Datum

Naam eigenaar/exploitant(*)
Naam eigenaar/exploitant

Naam vaartuig (Name of vessel)(*)
Naam vaartuig (Name of vessel)

Registratie No(*)
Registratie No

Naam (Name)(*)
Naam (Name)

Geboorte datum (date of birth)(*)
Geboorte datum (date of birth)

Geboorte land (country of birth)(*)
Geboorte land (country of birth)

Adres (Address)(*)
Adres (Address)

Nationaliteit (Nationality)(*)
Nationaliteit (Nationality)

Paspoort/ID # (Passport/ID #)(*)
Paspoort/ID # (Passport/ID #)

Functie (Position)(*)
Functie (Position)

Captcha code(*)
Captcha code